Integritetspolicy

Den här sidan informerar om våra policys om insamling användning och delning av personuppgifter när du använder vår webbplats Nordbrodyr.se och andra av våra tjänster.

 

När du använder vår webbplats eller våra andra tjänster godkänner du villkoren i dessa policys nedan:

 

GDPR

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Nordbrodyr, som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler. För Nordbrodyr innebär dessa regler i korthet följande:

1. Syfte – Nordbrodyr använder dina personuppgifter för att kunna leverera broderade produkter till dig då du kontaktat oss.
2. Relevans – Nordbrodyr kommer bara samla in personuppgifter av berättigat intresse som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlats in för. Insamling av uppgifter av annan art eller syfte kommer inte att ske. Dessa uppgifter kan bestå av men begränsas inte till:

• Namn
• Adress
• e-postadress
•Telefonnummer

 

3. Lagring – Nordbrodyr kommer inte lagra information längre än nödvändigt. Så fort Nordbrodyr inte längre har behov av dina personuppgifter kommer de att raderas.
4. Tillgång – Endast de som behöver personuppgifter för att kunna driva, underhålla och analysera webbplatsen https://Nordbrodyr.se kommer att ha tillgång till uppgifterna.
5. Skydd – Personuppgifter ska skyddas. Nordbrodyr hanterar personuppgifter på ett sätt som minimerar risken att de kommer visas för obehöriga.
6. Medgivande/samtycke – Nordbrodyr kommer bara att behandla dina personuppgifter efter att du aktivt använt vår webbplats eller andra tjänster.
7. Vetskap – Kunder vars personuppgifter Nordbrodyr hanterar, ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska en kund kunna återkalla sitt medgivande till Nordbrodyr genom att kontakta oss.
8. Myndighetskontakter – I vissa fall är Nordbrodyr skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Datainspektionen, Polisen och Åklagare.

9. Rättelser – Enligt förordningen har varje registrerad individ rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. På begäran till Nordbrodyr finns möjlighet till att få sina uppgifter raderade.
Nordbrodyrs servrar och backuper krypteras och finns om EU. Allt material på webbplatsen ägs av Nordbrodyr.

 

Cookies/kakor

Cookies eller ”kakor” är små filer som kan innehålla anonyma unika identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från alla webbplatser och sparas på din hårddisk. Nordbrodyrs webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies men då finns risk att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

 

Tredjepartstjänster och leverantörer kan anlitas för att hjälpa oss med serviceåtgärder, utveckling eller analys av vår webbplats och övriga tjänster. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång de uppgifter som cookies tillhandahåller enbart för att kunna utföra de tjänster de är anlitade att göra av Nordbrodyr. De är ålagda att inte delge eller använda uppgifterna för något annat ändamål.